Afri Luck

C & G House
Kumasi, Ashanti Region Ghana