Dockside Tavern

425 Nebraska St
Oshkosh, Wisconsin 54902 United States