Kha Ngọc Dương

27 Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Qui Nhon, Bình Định 550000 Vietnam