MBS Gym

35 Cato Street Prahran 3182
Prahran, Victoria 3182 Australia