Phan Tin Vi

58 Lý Chính Thắng, Phường 5, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam